Thursday, April 03, 2008

jadual final

24 april 2008
Pagi
BITM 3223
Teknologi Realiti Maya
Virtual Realliti
Bilik Kuliah 14 - 16


26 april
Petang
BITM 3413
Sistem Maklumat Geografik
Geographical Information System
Bilik Kuliah 14 - 16

2 mei 2008
Pagi
BITS 3423
Keselamatan Teknologi Maklumat
Information Technology Security
Bilik Kuliah 7 - 8

uhuk...

0 comments: